طراحی داخلی به سبک آبسترکت

طراحی داخلی سوئیت های هتل
ژوئن 23, 2022

این سبک به نحوی مانند طراحی مدرن یا معاصر است زیرا از خطوط تمیز و واضح در آن استفاده میشود. گرچه سبک انتزاعی جنبه هایی بی نظم و آشفته هم دارد که از آن برای تولید یک دید و ایده ی تازه و منحصر به فرد بهره میگیرد.
مانند خود هنر انتزاعی اکسپرسیونیستی (آبسترکت)، طراحی معماری داخلی انتزاعی هم بر عناصر معماری منحصر به فرد، مانند درگاه ها و اثاثیه خانه نامتقارن تمرکز دارد.
در این نوع طراحی داخلی، رنگ های تند مانند زرد، آبی و نارنجی بیشتر استفاده میشود. رنگ سیاه بیشتر به عنوان یک عنصر متضاد برای ایجاد یک نقطه ی کانونی توجه برانگیز استفاده میشود.